• Artikel 147 Faillissementswet (147 FW)

    Geen invloed latere veranderingen

    1. Latere veranderingen, in het getal der schuldeisers of in het bedrag der vorderingen, hebben geen invloed op de geldigheid van de aanneming, vaststelling of verwerping van het akkoord.