• Artikel 117 Faillissementswet (117 FW)

    Aanwezigheid bestuurder verificatievergadering

    1. Bij het faillissement van een rechtspersoon rust op de bestuurders de verplichting in het vorig artikel de gefailleerde opgelegd.