• Artikel 308 Faillissementswet (308 FW)

    Betalingen anders dan ten laste van de boedel

    1. Een betaling door de schuldenaar anders dan ten laste van de boedel verricht, wordt niet toegerekend op een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt.