• Artikel 101 Faillissementswet (101 FW)

    Vervreemding door curator

    1. De curator is bevoegd om goederen te vervreemden.
    2. De bepaling van artikel 176 is toepasselijk.