• Artikel 101 Faillissementswet (101 FW)

    Vervreemding door curator

    1. De curator is bevoegd goederen te vervreemden, indien en voorzover de vervreemding noodzakelijk is ter bestrijding der kosten van het faillissement, of de goederen niet dan met nadeel voor de boedel bewaard kunnen blijven.
    2. De bepaling van artikel 176 is toepasselijk.