• Artikel 335 Faillissementswet (335 FW)

  Rechter-commissaris bepaalt dag en tijd terechtzitting

  1. Is een akkoord aangenomen of vastgesteld, dan bepaalt de rechter-commissaris vóór het sluiten van de verificatievergadering dag en tijd voor de zitting waarop de rechtbank achtereenvolgens zal behandelen:
   1. verzoeken, indien deze op de voet van artikel 149 zijn ingediend;
   2. de homologatie van het akkoord, indien een akkoord is aangenomen of vastgesteld.
  2. De zitting zal gehouden worden ten minste acht en ten hoogste veertien dagen na de dag waarop de verificatievergadering heeft plaatsgevonden. Artikel 151 is van overeenkomstige toepassing.
  3. Is een akkoord afgewezen, dan wordt de schuldsaneringregeling voortgezet, tenzij artikel 350 van toepassing is.