• Artikel 213ac Faillissementswet (213ac FW)

    Overdrachtsplan

    1. [Vervallen per 01-01-2019]