• Artikel 24 Faillissementswet (24 FW)

    Verbintenissen van de schuldenaar

    1. Voor verbintenissen van de schuldenaar, na de faillietverklaring ontstaan, is de boedel niet aansprakelijk dan voorzover deze ten gevolge daarvan is gebaat.