• Artikel 252 Faillissementswet (252 FW)

    Recht om akkoord aan te bieden

    1. De schuldenaar is bevoegd bij of na het verzoek tot surseance aan hen, die vorderingen hebben, ten aanzien waarvan de surseance werkt, een akkoord aan te bieden.