• Artikel 140 Faillissementswet (140 FW)

    Curator en schuldeiserscommissie geven advies

    1. De curator en de commissie uit de schuldeisers zijn verplicht ieder afzonderlijk ter vergadering een schriftelijk advies over het aangeboden akkoord te geven.