• Artikel 140 Faillissementswet (140 FW)

    Curator en schuldeiserscommissie geven advies

    1. De curator en de schuldeiserscommissie brengen ieder afzonderlijk ter vergadering of zo spoedig mogelijk daarna een schriftelijk advies uit over het aangeboden akkoord.