• Artikel 161 Faillissementswet (161 FW)

    Einde faillissement

    1. Zodra de homologatie van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, eindigt het faillissement. De curator draagt zorg voor de bekendmaking daarvan in de Staatscourant.