• Artikel 322 Faillissementswet (322 FW)

    Bewindvoerder bepaalt dag, uur en plaats verificatievergadering

    1. De bewindvoerder geeft van de dagen, uur en plaats bedoeld in artikel 289 onverwijld aan alle bekende schuldeisers bij brieven kennis. Indien de schuldenaar een ontwerp van akkoord ter griffie heeft neergelegd, wordt daarvan eveneens melding gemaakt.