• Artikel 342 Faillissementswet (342 FW)

    1. Vervallen