• Artikel 232 Faillissementswet (232 FW)

  Vorderingen waarvoor surseance niet werkt

  1. De surseance werkt niet ten aanzien van:
   1. vorderingen waaraan voorrang is verbonden, behoudens voorzover zij niet verhaald kunnen worden op de goederen waarop de voorrang rust;
   2. vorderingen wegens kosten van levensonderhoud of van verzorging of opvoeding, verschuldigd krachtens de wet en vastgesteld bij overeenkomst of rechterlijke uitspraak, behoudens voorzover het gaat om vóór de aanvang der surseance vervallen termijnen, waarvan de rechtbank het bedrag heeft vastgesteld, waarvoor de surseance werkt;
   3. termijnen van huurkoop en van scheepshuurkoop.