• Artikel 65 Faillissementswet (65 FW)

    Horen rechter-commissaris

    1. Alvorens in enige zaak, het beheer of de vereffening des faillieten boedels betreffende, een beslissing te geven, is de rechtbank verplicht de rechter-commissaris te horen.