• Artikel 254 Faillissementswet (254 FW)

    Verval ontwerp akkoord

    1. Het ontwerp van akkoord vervalt, indien, voordat het vonnis van homologatie van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, een rechterlijke beslissing houdende beëindiging der surseance in kracht van gewijsde gaat.