• Artikel 212hp Faillissementswet (212hp FW)

    Uitvoering overdrachtsplan

    1. [Vervallen per 01-01-2019]