• Artikel 157 Faillissementswet (157 FW)

    Verbindendheid akkoord

    1. Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor alle geen voorrang hebbende schuldeisers, zonder uitzondering, onverschillig of zij al dan niet in het faillissement opgekomen zijn.