• Artikel 281b Faillissementswet (281b FW)

    Treffen bijzondere voorziening

    1. Indien blijkt dat het aantal schuldeisers meer dan 5000 bedraagt, kan de rechtbank op verzoek van de bewindvoerders de voorzieningen treffen, omschreven in de artikelen 281c-281f.
    2. De voorzieningen krachtens de artikelen 281d en e kunnen slechts gezamenlijk worden getroffen.