• Artikel 197 Faillissementswet (197 FW)

    Betwisting gefailleerde

    1. De bepaling van het vorige artikel geldt niet voorzover de vordering door de gefailleerde overeenkomstig artikel 126 betwist is.