• Artikel 124 Faillissementswet (124 FW)

    Kennisgeving betwisting

    1. Indien de schuldeiser, wiens vordering betwist wordt, niet ter vergadering aanwezig is, geeft de griffier hem onmiddellijk kennis van de gedane betwisting en verwijzing.
    2. De schuldeiser kan zich in het geding op het ontbreken dier kennisgeving niet beroepen.