• Artikel 55 Faillissementswet (55 FW)

    Verrekening vordering aan order of toonder

    1. De schuldenaar van de gefailleerde die zijn schuld wil verrekenen met een vordering aan order of toonder, is gehouden te bewijzen dat hij het papier reeds op het ogenblik der faillietverklaring te goeder trouw had verkregen.