• Artikel 251 Faillissementswet (251 FW)

    Schakelbepaling internationaal recht

    1. De bepalingen van internationaal recht van de artikelen 203-205 vinden bij surseance overeenkomstige toepassing.