• Artikel 181 Faillissementswet (181 FW)

    Voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen

    1. Voor de voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen worden op de uitdelingslijst de percenten over het volle bedrag uitgetrokken.