• Artikel 359a Faillissementswet (359a FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 203 tot en met 205 zijn van overeenkomstige toepassing.