• Artikel 165 Faillissementswet (165 FW)

    Ontbinding gehomologeerd akkoord

    1. Ontbinding van het gehomologeerde akkoord kan door elke schuldeiser gevorderd worden, jegens wie de schuldenaar in gebreke blijft aan de inhoud daarvan te voldoen.
    2. Op de schuldenaar rust het bewijs, dat aan het akkoord is voldaan.
    3. De rechter kan, ook ambtshalve, de schuldenaar uitstel van ten hoogste één maand verlenen, om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.