• Artikel 100 Faillissementswet (100 FW)

    Uitkering voor levensonderhoud

    1. De curator is bevoegd naar omstandigheden een door de rechter-commissaris vast te stellen som ter voorziening in het levensonderhoud van de gefailleerde en zijn huisgezin uit te keren.