• Artikel 90 Faillissementswet (90 FW)

    Overbrenging bij gijzeling

    1. In alle gevallen, waarin de tegenwoordigheid van de gefailleerde bij deze of gene bepaalde werkzaamheid, de boedel betreffende, vereist wordt, zal hij, zo hij zich in verzekerde bewaring bevindt, op last van de rechter-commissaris uit de bewaarplaats kunnen worden overgebracht.
    2. De last hiertoe wordt door het Openbaar Ministerie ten uitvoer gelegd.