• Artikel 208 Faillissementswet (208 FW)

    Aankondiging verzoek

    1. Van het verzoek wordt aankondiging gedaan in de Staatscourant.