• Artikel 71 Faillissementswet (71 FW)

    Salaris van de curator

    1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, derde lid, wordt het salaris van de curator in elk faillissement door de rechtbank vastgesteld.
    2. In geval van akkoord wordt het salaris bij het vonnis van homologatie bepaald.