• Artikel 260 Faillissementswet (260 FW)

    Bijrekening rente

    1. Een rentedragende vordering wordt op de lijst gebracht met bijrekening der rente tot de aanvang der surseance.
    2. De artikelen 129, 133-135 en 136, eerste en tweede lid, vinden overeenkomstige toepassing.