• Artikel 19b Faillissementswet (19b FW)

    Inschrijving buitenlands faillissement

    1. In het geval, bedoeld in artikel 14, vierde lid, worden de gegevens met betrekking tot de daar bedoelde insolventieprocedure door de griffier van de rechtbank Den Haag ingeschreven in het register.