• Artikel 170 Faillissementswet (170 FW)

    Niet opnieuw een akkoord aanbieden

    1. Na de heropening van het faillissement kan niet opnieuw een akkoord aangeboden worden.
    2. De curator gaat zonder verwijl tot de vereffening over.