• Artikel 241 Faillissementswet (241 FW)

    Borg en medeschuldenaar

    1. De surseance werkt niet ten voordele van de borgen en andere medeschuldenaren.