• Artikel 212ma Faillissementswet (212ma FW)

    Schakelbepaling

    1. Indien een bank in staat van faillissement wordt verklaard zonder dat artikel 212m, eerste of derde lid, tot toepassing is gekomen, is afdeling 3.5.6 van de Wet op het financieel toezicht van overeenkomstige toepassing.