• Artikel 114 Faillissementswet (114 FW)

    Publicatie voorlopige crediteurenlijst

    1. Van ieder der lijsten, in artikel 112 bedoeld, wordt een afschrift door de curator ter griffie van de rechtbank neergelegd, om aldaar gedurende de zeven aan de verificatievergadering voorafgaande dagen kosteloos ter inzage te liggen van een ieder.
    2. De neerlegging geschiedt kosteloos.