• Artikel 229 Faillissementswet (229 FW)

    Huwelijksgemeenschap

    1. Indien de schuldenaar in enige gemeenschap gehuwd is of in enige gemeenschap een geregistreerd partnerschap is aangegaan, worden onder de boedel de baten en lasten van die gemeenschap begrepen.
    2. Artikel 61 vindt overeenkomstige toepassing.