• Artikel 264 Faillissementswet (264 FW)

    Uitstel behandeling akkoord

    1. De rechter-commissaris zo die is benoemd of, bij gebreke van dien, de rechtbank kan, op verzoek van de bewindvoerders of ambtshalve, de raadpleging en stemming over het akkoord tot een latere dag uitstellen.
    2. Artikel 256 vindt alsdan overeenkomstige toepassing.