• Artikel 327 Faillissementswet (327 FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 99 en 102 tot en met 105b en 107 zijn van overeenkomstige toepassing.