• Artikel 91 Faillissementswet (91 FW)

    Verlaten woonplaats tijdens faillissement

    1. Gedurende het faillissement mag de gefailleerde zonder toestemming van de rechter-commissaris zijn woonplaats niet verlaten.