• Artikel 263 Faillissementswet (263 FW)

    Nederlegging lijst

    1. Van de in artikel 259 bedoelde lijst wordt een afschrift door de bewindvoerders ter griffie van de rechtbank neergelegd, om aldaar gedurende de zeven dagen voorafgaande aan de vergadering, in artikel 255 bedoeld, kosteloos ter inzage te liggen voor een ieder.
    2. De neerlegging geschiedt kosteloos.