• Artikel 3b Faillissementswet (3b FW)

    Schuldsaneringsregeling voor faillissement; vervolg

    1. De artikelen 3 en 3a blijven buiten toepassing indien een verzoek tot faillietverklaring een schuldenaar betreft ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is.