• Artikel 200 Faillissementswet (200 FW)

    1. Vervallen