• Artikel 212i Faillissementswet (212i FW)

    Verzoek zonder advocaat

    1. De Nederlandsche Bank N.V. kan een verzoek om een bank in staat van faillissement te verklaren zonder tussenkomst van een advocaat indienen.