• Artikel 106 Faillissementswet (106 FW)

    Inlichtingenplicht bestuurder

    1. Bij het faillissement van een rechtspersoon zijn de bepalingen van de artikelen 87-91 op de bestuurders, die van artikel 105, eerste lid, op bestuurders en commissarissen toepasselijk.