• Artikel 9 Faillissementswet (9 FW)

  Hoger beroep bij afwijzing faillietverklaring

  1. Bij afwijzing van de aangifte of aanvraag tot faillietverklaring bestaat recht van hoger beroep, gedurende acht dagen na de dag der afwijzing.
  2. Hetzelfde geldt bij vernietiging der faillietverklaring ten gevolge van verzet, in welk geval van het hoger beroep door de griffier van het gerechtshof, waarbij het is aangebracht, onverwijld wordt kennis gegeven aan de griffier van de rechtbank die de vernietiging heeft uitgesproken.
  3. De instelling en behandeling van het hoger beroep geschiedt op de wijze in de artikelen 4 en 6 voorgeschreven.

  Toelichting

  Het verzoek tot faillietverklaring kan worden afgewezen door de rechter. In het geval van een eigen aangifte kan de schuldenaar zelf in hoger beroep. Heeft echter een schuldeiser een dergelijk verzoek ingediend, dan kan deze in hoger beroep. Hiervoor geldt een termijn van 8 dagen.

  Het faillissement kan ook worden vernietigd. De schuldenaar kan namelijk in verzet. Als het faillissement op grond daarvan wordt vernietigd, kan degene die in eerste instantie het faillissement had aangevraagd in hoger beroep. Ook het Openbaar Ministerie heeft dan de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. Ook hiervoor geldt de termijn van 8 dagen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.