• Artikel 212hm Faillissementswet (212hm FW)

    Voorbereiding overdrachtsplan

    1. Na de mededeling, bedoeld in artikel 212hl, eerste lid, verleent de curator alle medewerking aan de voorbereiding van het overdrachtsplan.