• Artikel 212hm Faillissementswet (212hm FW)

    Voorbereiding overdrachtsplan

    1. [Vervallen per 01-01-2019]