• Artikel 169 Faillissementswet (169 FW)

    Handelingen schuldenaar bindend voor boedel

    1. De handelingen, door de schuldenaar in de tijd tussen de homologatie van het akkoord en de heropening van het faillissement verricht, zijn voor de boedel verbindend, behoudens de toepassing van artikel 42 en volgende zo daartoe gronden zijn.