• Artikel 212dd Faillissementswet (212dd FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure aanhangige rechtsvordering

    1. In afwijking van artikel 212t worden de gevolgen van de liquidatieprocedure voor een aanhangige rechtsvordering betreffende een goed waarover de bank het beheer en de beschikking heeft verloren, uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig is.