• Artikel 331 Faillissementswet (331 FW)

    1. Vervallen