• Artikel 151 Faillissementswet (151 FW)

    Indienen gronden weigering

    1. Gedurende die tijd kunnen de schuldeisers aan de rechter-commissaris schriftelijk de redenen opgeven, waarom zij weigering der homologatie wenselijk achten.